Witaj w panelu RMA sklepu Shoplet.pl. Przed wypełnieniem zgłoszenia prosimy zapoznać się z informacjami poniżej.

Każdy zgłaszający jest zobowiązany przed wysyłką urządzeń uzyskać numer RMA, wydrukować go i umieścić w paczce lub w postaci etykiety nakleić trwale na opakowaniu przesyłki. Przesyłki bez umieszczonego na/w opakowaniu numeru RMA będą zwracane do nadawcy.


Do paczki należy dołączyć komplet kabli i zasilaczy wydanych razem ze sprzętem. W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia.


Klient jest zobowiązany do skopiowania swoich danych w bezpieczny sposób i przechowania kopii ważnych plików. Shoplet.pl nie będzie odpowiedzialny za żadne utracone dane lub pliki podczas procesu naprawy i wysyłki.


UWAGA! Gwarancją nie są objęte:
  • uszkodzenia na skutek niewłaściwego użytkowania i przechowywania produktu;
  • uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady, uszkodzenia transportowe oraz awarie spowodowane przez czynniki zewnętrzne takie jak: zalanie cieczą, zawilgocenie (np. przez opady atmosferyczne lub kondensację pary wodnej w zmiennych temperaturach), zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura, wyładowania atmosferyczne, pożar, nieprawidłowe napięcie w sieci, niewłaściwa wentylacja, działanie czynników chemicznych, a także innych będących poza kontrolą Gwaranta;
  • funkcjonowanie usług i/lub treści multimedialnych firm trzecich;
  • wycieku produktów spożywczych, płynów lub działania substancji chemicznych, które mogą mieć negatywny wpływ na produkt;
  • nieprawidłowe podłączenie urządzenia bądź też montaż;
  • celowe uszkodzenie produktu (np. otwarcie, próba naprawy, ingerencja osób nieuprawnionych);
  • urządzenia, w których plomby/zabezpieczenia gwarancyjne zostały w jakikolwiek sposób naruszone/zniszczone/zalane.


Proszę wypełnić formularz zgodnie z podanymi wskazówkami. Dla każdego przesyłanego do serwisu typu katalogowego urządzenia należy wypełnić jeden formularz.
Numer RMA zostanie nadany mailem zwrotnym.


Adres do wysyłki:

Sklep komputerowy Shoplet
Bystrzycka 26
54-215 Wrocław


Gwarancja obowiązuje tylko i wyłącznie na terytorium Polski.


Formularz reklamacyjny: